مالیات بر درآمد اتفاقی چیست و شامل چه کسانی می شود؟

رایان محاسبان

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر درآمد اتفاقی شامل پول یا هدایایی مالی است که به شما به صورت هدیه داده می شود.

در واقع با توجه به ماده 119 ق.م.م درآمدهای نقدی یا غیر نقدی که فرد حقیقی یا حقوقی به شکل بلاعوض و یا از روش معاملات محاباتی یا در قالب جایزه دریافت می کند، مشمول مالیات اتفاقی می شود.

به عنوان مثال اگر شما در برنامه تلویزیونی برنده شوید یا یک شرکت یا مجموعه ای هدایای نقدی را به شما ارائه دهند، مشمول مالیات می شود.

مالیات بردرآمد اتفاقی چطور محاسبه می شود؟

با توجه شناخت مالیات بر درآمد اتفاقی، چه مقدار از آن شامل مالیات می شود؟ باید بگوییم که با توجه به ماده 120 قانون مالیات های مستقیم، تمام یا 100% از مبلغ یا هدیه دریافت شده شامل مالیات می شود و در صورتی که درآمد غیر نقدی باشد، به قیمت روز، میزان درآمد با توجه به این قانون مشخص می گردد.

محاسبه مالیات درآمد اتفاقی= نرخ ماده 131 * درآمد اتفاقی

استثنا نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی

در زمینه محاسبه و برآورد مالیات بر درآمد اتفاقی یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که در صورتی که ملک با توجه به ماده 64 برای آن ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، دیگر ارزش قیمت روز را نداشته و با همان مبنا محاسبه می گردد.

معافیت مالیات بر درآمد اتفاقی

برای مالیات های بر درآمد اتفاقی نیز یک سری شرایط شامل معافیت می شوند که عبارتند از:

 • درآمدی که در قالب تشویق دولت به منظور تولید، خرید و صادرات محصولات کشاورزی پرداخت گردد، مشمول این نوع مالیت نیست.
 • هزینه هایی که از روش کمک های مالی به خسارت دیدگان بلای طبیعی و دیگر حوادث کسب می شود، نیز شامل این مالیات نمی شوند.
 • اگر فردی با توجه به کمک های نقدی و غیر نقدی به وسیله سازمان های خیریه یا عام المنفعه، شرکت ها، وزارتخانه ها، نهادها و شهرداری ها، درآمد یا ورودی مالی کسب کند تا تحت پوشش کمک شان باشد، مشمول این مالیات نمی شود. به عنوان مثال اگر فدر تحت حمایت یا پوشش کمک های بهزیستی قرار گرفته باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی

اما هزینه های مالیاتی این نوع به چه صورت است؟ باید بگوییم که نرخ این مالیات نیز با توجه به ماده 131 قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

تا میزان دو میلیارد ریال15 درصد
مازاد دو میلیارد ریال تا 4 میلیارد ریال20 درصد
مازاد 4 میلیارد ریال25 درصد

مودیان مالیات بردرآمدهای اتفاقی چه وظیفه ای دارند؟

کسانی که شامل این نوع مالیات می شوند نیز دارای یک سری وظایف می باشند که باید آن ها را انجام دهند.

در صورتی که منافع مالی به شکل دائم یا موقت بلاعوض به فرد دیگری واگذار گردد، انتقال گیرنده باید مالیات منافع هر سال را در سال آتی پرداخت کند؛ در غیر این صورت شامل جریمه های مالیاتی می شود.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده 126 قانون مالیات های مستقیم کسانی که مشمول این مالیات هستند باید اظهارنامه مالیاتی خود را برای منافع موضوع 124 قانون مالیات های مستقیم تا آخر اردیبهشت ماه سال آتی ارائه دهند.

مهم ترین ماده های مربوط به مالیات بردرآمد اتفاقی

برای این نوع مالیات یک سری موادی وجود دارند که در قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره کرده اند که عبارتند از:

 • ماده 119: چنان چه فردی حقیقی یا حقوقی درآمد نقدی یا به شکل غیر نقدی را در قالب بلاعوض به عنوان هدیه یا جایزه و از طریق معاملات محاباتی یا مواردی مشابه ارائه دهد، شامل مالیات بر درآمد اتفاقی می شود.
 • ماده 120: درامدهای شامل این نوع مالیات به صورت 100 درصد حاصل می شوند و در صورتی که غیر نقدی باشند، با توجه به ارزش روز محاسبه می شوند.
 • ماده 121: صلح با شروط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از جانب مالیات قطعی محسوب می شود، اما در صورت گذشت 6 ماه از تاریخ عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که تحت عنوان مالیات وصول شده است می تواند استرداد پیدا کند.
 • ماده 122: در زمان صلح مالی که منافع آن به شکل مدام العمر یا برای زمانی مشخص به مصالح یا شخص ثالث داده می شود، بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع و ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مد نظر خواهد بود.
 • ماده 123: چنان چه منافع مالی به صورت دائم یا غیر دائم واگذار شود، شخص انتقال گیرنده باید تکالیف مالیاتی آن را انجام دهد.
 • ماده 124: مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونی نافذ است پس از قطعی شدن آن درباره وراثت به سهم الارث اضافه شده و مشمول مالیات بر ارث خواهد شد و در صورت غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل می شود.
 • ماده 125: انتقالاتی که با توجه به مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات هستند؛ شامل این نوع مالیات نخواهند شد.
 • ماده 126: صاحبان درآمد موضوع گفته شده در این فصل باید تا هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد این موضوع و همین طور تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد طی سی روز از تاریخ تعلق منافع یا تحصیل درآمد به سازمان اداره امور مالیاتی ارائه دهند. چنانچه معامله در دفاتر رسمی انجام شده و مالیات آن کسر شده باید، نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.

(لازم به ذکر است که هر یک از مواد گفته شده می توانند ریز نکاتی داشته باشند که برای اطلاعات کامل و استفاده از آن ها برای انجام تکالیف این نوع مالیات بهتر است از خدمات امور مالیاتی رایان محاسبان بهره بگیرید. )

خدمات محاسبه و بررسی مالیات درآمد اتفاقی

همان طور که بیان شد این نوع مالیات یکی از پیچیده ترین مالیات ها می باشد که ممکن است بیشتر افرادی که با آن سروکار دارند، دانش و اطلاعات تخصصی درمورد آن نداشته باشند، شما می توانید برای تکلیف و تعیین مالیات بردرآمد اتفاقی با مشاوران و کارشناسان مالیاتی رایان محاسبان تماس گرفته و از خدمات آن ها بهره بگیرید.

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه