معرفی شرکت

شرکت رایان محاسبان در تاریخ 1379/9/8 به منظور انجام خدمات مالی و حسابرسی تاسیس گردید. عمده فعالیت شرکت به طور اجمال شامل لیست زیر میباشد که در کلیه زمینه های مذکور فعالیت دارد.

 • استقرار سیستم های مالی به روز و گزارش گیری استاندارد
 • استقرار سیستم های مالیاتی در صنایع متعدد
 • استقرار سیستم های حسابرسی در مراکز و ارائه گزارشات به مراکز
 • انجام کلیه امور ثبت

این شرکت افتخار دارد که در طول مدت فعالیت حرفه ایی خود، همواره تلاش داشته ضمن توجه به انجام دقیق تعهدات قراردادی، به اصول انسانی و حرفه ایی خود پایند بوده و امید آن دارد تا در آینده نیز بتواند با بهره گیری هرچه بیشتر از دانش و تکنولوژی روز منشا خدمات ارزنده باشد.

انجام امور مالی

انجام کلیه امور مالی از صفر تا 100 :

 •  تهیه اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارشات به مدیریت و مراجع
 • ارسال مالیات ارزش افزوده ، فصلی و مالیات بر درآمد “تخصصی” زیر نظر ممیز بازنشسته وزارت دارائی و ارسال لیست های بیمه به اداره تامین اجتماعی
 • محاسبات حقوق و دستمزد و تنظیم قراردادها
 • ارائه گزارشات تحلیلی فروش ، سود ، نقدینگی ، جاری شرکا ، موجودیها و ریز وضعیت حساب هر فرد یا شرکت
 • ارائه گزارشات به منظور افزایش اعتبار دهی بانکها به شرکت و اخذ تسهیلات و گزارشات مورد لزوم جهت شرکت در مناقصات و افزایش اعتبار سنجی شرکت از لحاظ مالی نزد مراجع قانونی
ارائه گزارش حسابرسی

ارائه گزارش حسابرسی به شرکتها ، پیمانکاران و شرکتهای مشاور با حداقل زمان
به منظور:

 • دریافت وام از بانکها
 •  شرکت در مناقصات
 •  افزایش ارتقاء و رتبه بندی شرکت نزد مراجع قانونی و سایر اشخاص
 • افزایش اعتباردهی بانکها به شرکت