سایر خدمات

گزارشات فصلی

 • تهیه فرمهای خریدو فروش مشتری یا فروشنده حاوی اطلاعات هویتی برای فصل
 • ارسال در موعد زمانی قانونی
 • مذاکره با فروشندگان و خریداران در ارتباط با تطبیق اعداد فیمابین برای ثبت در سامانه اداره دارایی

گزارشات

تحریر دفاتر قانونی

 • تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل برای شرکت ها
 • تحریر دفاتر قانونی مشاغل
 • رعایت قوانین دفتر نویسی اداره دارایی و ثبت شرکت ها
 • مطابقت دفاتر با ترازها و حساب ها

گزارشات ارزش افزوده

 • ارسال گزارشات مالیات ارزش افزوده هر فصل تا 15 ماه بعد دوره سه ماهه
 • مطابقت مالیات ارزش افزوده با اظهارنامه فصلی و مستندات خرید و فروش
 • ایجاد سیستم کنترلی مالیات ارزش افزوده در مجموعه
 • مستند سازی اصولی خرید و فروش برای دفاعیه مالیاتی
 

خدمات صورت های مالی

 • تهیه صور تهای مالی جهت دوره های مالی سالانه، میان دوره همراه با اخذ گزارش حسابرسی و بازرسی
 • تهیه صورت های مالی تلفیقی برای هلدینگ های چند شرکتی
 • تهیه صورت های مالی تفسیری مدیران
 • تهیه صورت های مالی گزارشات فعالیت های هیئت مدیره
 • تهیه صورت های مالی شرکت های بورسی
 • تهیه صورت های مالی افزایش سرمایه

مشاوره مالیاتی

 •  مشاوره و ارائه پیشنهادات به روز جهت به کارگیری معافیت ها
 • دریافت تاییدیه در مورد معافیت های مالیاتی هر صنعت
 • تنطیم لوایح قانونی زیر نظر بازنشسته وزارت دراریی و کم کردن مالیات
 • حضور در دادگاه ها مالیاتی
 • مشاوره مالیاتی در ارتباط با فعالیت ها و محصولات مشمول مالیات یا عدم مشمول مالیات
 • کنترا اسناد حسابداری که آثار مالیاتی در دفاتر دارند و موارد پیشنهادی جهت رفع ایراد و جلوگیری از تبعات مالیاتی حاصل از رویکردهای محاسبه شده
 • ارائه راهکارها برای کم پرداخت کردن مالیات
 
 
Rate this page
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه