قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری بر اساس قراردادهای قانون کار نوشته می‌شود. قرارداد حسابداری، تعهدنامه‌ای است که میان دو طرف و گروهی از افراد نوشته شده و امضا می‌شود. شرایط هر یک از قراردادهای حسابداری با دیگری متفاوت است و هر دو طرف باید تمام بندها و ضوابط ذکر شده در قرارداد حسابداری را پذیرفته و رعایت کنند. قرارداد حسابداری نوعی قرارداد کار موقت یا دائم است که بر اساس ماده 7 قانون کار نوشته شده و پذیرش می‌شود. بر اساس ماده 7 قانون کار «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که بر اساس آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را به مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد».

بر اساس قرارداد حسابداری، حسابدار برای مدت معلوم و یا موقتاً توسط کارفرما به‌کار گرفته می‌شود و بنابه ساعات کاری و حجم کاری خود، حق‌الزحمه‌ خود را از سوی کارفرما دریافت می‌کند. در این قرارداد، تمام شرایط و مسئولیت‌های حسابدار نوشته شده و امضا می‌شود.

از جمله مهم‌ترین وظایفی که باید توسط حسابدار انجام شده و در قراردادهای حسابداری ذکر می‌شوند، عبارت است از:

 • اجرای امور مالی و مربوط به حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری
 • ثبت تمام اسناد و مدارک در نرم‌افزارهای حسابداری بر اساس آیین‌نامه
 • تهیه گزارش‌های مالی
 • تحریر دفاتر حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری
 • تهیه گزارش‌های سود و زیان و درآمد و هزینه‌ها
 • تهیه اظهارنامه مالیاتی
 • رسیدگی به حقوق کارکنان و پرسنل مجموعه
 • کنترل بیمه و مالیات شرکت و بررسی آن به صورت ماهانه
 • تهیه ترازنامه‌های مالیاتی و بررسی آن‌ها
 • حسن نیت در انجام کار و امانت‌داری

تعریف حسابدار و حسابداری

به انجام فعالیت‌هایی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، طبقه‌بندی، ثبت و تهیه گزارش‌های مالی، حسابداری گفته می‌شود. هر یک از مشاغل، شامل مشاغل‌ خرد و ریز فروشگاهی یا مشاغل بزرگ صنعتی و تجاری، برای بررسی حساب‌ها، امور مالی، امور مالیاتی، سود و زیان‌ها و میزان درآمد خود نیاز دارند تا فرد متخصصی، حساب‌های آن‌ها را در دست داشته و با ثبت داده‌های مالی، حساب‌ها را کنترل کند. فردی که به حساب‌ها و امورات مالی و مالیاتی یک شرکت یا کسب‌وکار رسیدگی می‌کند، حسابدار نام دارد. وظایف اصلی حسابدار، جمع‌آوری اطلاعات، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات، نوشتن گزارش‌های مالی، محاسبه سود و زیان، محاسبه درآمد و هزینه، محاسبه حقوق کارکنان مجموعه و تهیه ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی می‌باشد. حسابداران با انجام فعالیت‌های ذکر شده، گزارش‌های مالی خود را در اختیار کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها قرار می‌دهند. حسابداری از جمله بخش‌هایی است که برای هر واحد صنفی کوچک و بزرگی لازم و ضروری است.

قرارداد حسابداری

نکات مهم در قرارداد حسابداری

قبل از بستن قرارداد حسابداری باید کارفرما و حسابدار هر دو نکاتی را رعایت کنند تا از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود. در ادامه برخی از نکات مهم قراردادهای حسابداری را مطرح می‌کنیم.

 • قبل از بستن قرارداد باید تمام وظایف و شرایط کاری بین کارفرما و حسابدار مطرح شود.
 • موضوع قرارداد باید مشخص و کاملاً شفاف باشد و هیچ ابهامی در هیچ یک از بندهای قرارداد وجود نداشته باشد.
 • تاریخ و زمان دقیق آغاز کار حسابدار به طور صریح و واضح در قرارداد ذکر شود.
 • نام هر دو طرف قرارداد، یعنی کارفرما و کارگر، به طور کامل و شفاف در قرارداد ذکر شده و نام شرکت یا کسب‌وکار موردنظر نیز ذکر شود.
 • روش‌های فسخ قرارداد و حل مشکلات احتمالی در قرارداد ذکر شود.
 • وظایف، دستمزد و ساعات کاری حسابدار به طور کاملاً رسمی و واضح در قرارداد ذکر شود.
 • ضمانت‌های گرفته شده و لازم، برای حسن انجام کار در قرارداد ذکر شود.

مزایای قرارداد حسابداری

استفاده از قرارداد حسابداری برای هر حسابدار متخصص و خبره‌ای، یکی از مهم‌ترین اصل‌های کاری حسابداری محسوب می‌شود؛ زیرا علاوه بر مشخص شدن مسئولیت و وظایف حسابداران، تمامی شرایط به صورت مکتوب نوشته می‌شود و چنانچه در آینده هر گونه مشکل کاری پیش آید، حسابدار و کارفرما می‌تواند با استناد به قرارداد کاری حسابداری، مشکل به وجود آمده را رفع کند. همچنین عقد قرارداد حسابداری باعث می‌شود تا هیچ گونه اتهامی، گریبان‌گیر طرفین قرارداد حسابداری نشود. در صورت وجود قرارداد حسابداری و به‌وجود آمدن هر گونه مشکل و اختلافی، طرفین قرارداد می‌توانند با در دست داشتن قرارداد خود به یکی از مراجع قانونی مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به حق و حقوق خود شوند.

قرارداد حسابداری در دو نسخه تهیه و تنظیم می‌شود و هر دو طرف قرارداد باید یک نسخه اصلی از قرارداد حسابداری نزد خود داشته باشند تا در صورت وجود هرگونه مشکلی میان طرفین، طرفین قرارداد بتوانند از حق خود دفاع کنند. برای اینکه هر دو نسخه قرارداد دارای ارزش قانونی باشد، باید هر دو قرارداد دارای مهر، امضا و اثر انگشت طرفین قرارداد باشد.

مزایای قرارداد حسابداری

پیامدهای نبستن قرارداد حسابداری

هنگامی که هیچ گونه قرارداد حسابداری میان حسابدار و کارفرما بسته نشده باشد، در صورت وجود هر گونه مشکل، هیچ قراردادِ قابل اتکا و قابل استنادی وجود ندارد و افراد نمی‌توانند اتهام وارده و یا مشکل به‌وجود آمده را به مراجع قانونی ارجاع دهند. به همین دلیل، وجود قرارداد حسابداری باید در اولویت کار هر حسابدار و کارفرمایی قرار گیرد تا از به‌وجود آمدن مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

موضوع قرارداد حسابداری

موضوع هر یک از قراردادهای حسابداری بسیار مهم بوده و افراد باید موضوعات مهم را نه به صورت کلی، بلکه به صورت جزئی و دقیق در قرارداد حسابداری ذکر کنند. تمام وظایف حسابدار، حق الزحمه و دستمزد آن‌ها باید به طور جزئی در قرارداد حسابداری ثبت شده و اعمال شوند. هنگام نوشتن و امضا قرارداد حسابداری، معمولاً افرادی به عنوان ناظر یا نماینده در محل حاضر می‌شوند تا در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکلی بتوانند میانجی‌گری کرده و همین طور بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کنند.

محرمانگی و رعایت امانت‌داری یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی است که در هر قرارداد حسابداری ذکر می‌شود و بر اساس این بند از قرارداد، حسابدار موظف است تا تمام اسناد و مدارک مالی و مالیاتی شرکت، سود و زیان، درآمدها و هزینه شرکت را به صورت محرمانه نزد خود نگه‌ دارد.

موسسات حسابداری و قرارداد حسابداری

امروزه بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارها برای انجام امور مالی و مالیاتی خود، به جای به‌کارگرفتن نیروی دائمی حسابدار، از خدمات موسسات حسابداری و حسابرسی استفاده می‌کنند. موسسات حسابداری با اعزام نیروهای متخصص حسابدار خود به شرکت‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد خود، تمام امور مالی و حسابداری را انجام می‌دهند و برای حُسن انجام کار خود نیز از قراردادهای حسابداری استفاده می‌کنند. در واقع تمام موسسات و شرکت‌های حسابداری، فرم‌های از پیش تعیین شده و مشخصی برای انواع امور مالی و حسابداری خود دارند که در صورت نیاز از آن‌ها استفاده می‌کنند.

رایان محاسبان

رایان محاسبان؛ برترین شرکت ارائه‌ دهنده خدمات حسابداری

شرکت رایان محاسبان یکی از شرکت‌های معتبر و قابل اطمینان حسابداری است که بیش از 20 سال در این زمینه فعالیت داشته و توانسته در زمره بهترین و معتبرترین شرکت‌ها و موسسات ارائه‌دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی قرار گیرد. این شرکت با به کار گرفتن نیروهای حسابداری و حسابرسی متخصص و باتجربه، تمام خدمات مربوط به امور مالی و مالیاتی را به بهترین صورت به تمام مشتریان خود ارائه می‌دهد. حفظ امنیت و رعایت امانت‌داری اسناد و مدارک در این شرکت، یکی از اصل‌های مهم محسوب می‌شود. قراردادهای حسابداری تنظیم شده توسط این شرکت، برای انواع کسب‌وکارها و افراد حقوقی و حقیقی استفاده می‌شود.

02122355225