حسابداری شرکت‌ های تضامنی

حسابداری شرکت‌ های تضامنی

حسابداری شرکت‌ های تضامنی از مجموعه خدمات مرکز معتبر شرکت رایان محاسبان به شمار می‌رود و از اهمیت بسیار زیادی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها و کسب و کار های بزرگ و کوچک برخوردار است. از این رو این دسته از خدمات مهم شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی رایان محاسبان نیز با استقبال بالایی رو به رو شده‌اند. شرکت‌ های تضامنی اغلب توسط دو یا چند نفر اداره می‌شود که هر یک سهمی در راه‌اندازی و پیش برد اهداف شرکت دارند. زمینه فعالیت هر یک از این شرکت‌ها متفاوت است و هر یک در بخش‌ هایی از تجارت فعالیت دارند.

تفاوت یک حسابدار معمولی با حسابدار شرکت های تضامنی در چیست؟

حسابداری شرکت های تضامنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حسابدار شما باید از تجربه بسیار بالایی برخوردار باشد. حساب های تضامنی تفاوت بسیار زیادی با حساب سرمایه های شرکت و کسب و کار دارند. در واقع اگر تغییری در روند مالی و اقتصادی شرکت و یا کسب و کار به وجود بیاید باید این تغییرات در اداره ثبت اعلام شوند. بنابراین حسابدار شرکت تضامنی باید در رابطه با روند ثبت و روند تغییرات و مواردی که در اساسنامه ذکر شده است اطلاعات کافی داشته باشد. در اینجاست که شما می توانید به رایان محاسبان اعتماد کنید، رایان محاسبان علاوه بر این که یک حسابدار حرفه ای را در اختیار شما قرار می دهد، در کنار حسابدار یک تیم حرفه ای نیز روند فعالیت او را بررسی خواهد کرد. بنابراین امکان بروز خطا و اشتباه تقریباً به صفر خواهد رسید!
دسته بندی حساب های شرکت های تضامنی به شرح زیر است ست :

 •  حساب سرمایه های شرکای شرکت‌ های تضامنی
 •  حساب جاری هر یک از شرکای شرکت‌ های تضامنی
 •  حساب برداشت شرکای شرکت‌ های تضامنی
 •  حساب وام شرکای شرکت‌ های تضامنی

حساب‌ های سرمایه شرکا

برای این که سرمایه شرکا به خوبی ثبت شود، باید به دفاتر قانونی و سازمانی مراجعه شود و مراحل کار به صورت قانونی پیگیری شوند. اطلاع حسابداران از روش‌ های رسیدگی به این حساب‌ها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شرکت رایان محاسبان چند دسته بندی مهم برای این موارد قائل است. دسته اول روش سرمایه ثابت، دسته دوم روش سرمایه متغیر که هر یک از آن‌ها توضیحات به خصوصی دارند. این دسته بندی‌ها به شرح زیر هستند:

آشنایی با روش سرمایه ثابت در شرکت‌ های تضامنی

در این قسمت از مقاله حسابداری شرکت‌ های تضامنی می‌خواهیم به آشنایی با روش سرمایه ثابت در شرکت‌ های تضامنی بپردازیم. حسابداری شرکت‌ های تضامنی در مراحل گسترده انجام می‌گیرد. در روش سرمایه ثابت شرکت‌ های تضامنی که بخشی از حساب‌ های شرکای این شرکت را تشکیل می‌دهد، معادل مبلغی که توسط شرکا در این شرکت‌ها سرمایه گذاری شده است، در امور مالی و رسید های اقتصادی، بستانکار درج خواهد شد. این مسئله به دلیل قوانین موجود بر حیطه تجارت ایجاد شده است. در این قوانین هر سرمای های که در این شرکت‌ها سپرده می‌شود، غیر قابل تغییر است و شرکا نباید آن‌ها را تغییر دهند. در صورتی که قصد ایجاد تغییر داشته باشند، باید به دفاتر ثبت مراجعه کرده و کلیه تغییرات را مشخص کنند. کارشناسان حرف های رایان محاسبان در این حوزه به صورت حرف های عمل کرده و مراحل ثبت و ضبط این اطلاعات را به صورت کامل اجرا می‌کنند.

آشنایی با روش سرمایه متغیر در شرکت‌ های تضامنی

در این قسمت می‌خواهیم به آشنایی با روش سرمایه متغیر در شرکت‌ های تضامنی بپردازیم و این موضوع را تحلیل و بررسی کنیم. حسابداری شرکت‌ های تضامنی به سرمایه‌ های متغیر یا قابل تغییر شرکت‌ها نیز توجه دارد. در این روش، کل سرمایه های که در شرکت سپرده شده است ثابت نخواهد بود و بسته به نظر شرکا تغییر می‌یابد. به عبارت بهتر شرکا می‌توانند، این سرمایه را بسته به شرایط مختلف تغییر داده و بدون ثبت قانونی به آن دسترسی داشته باشند. رسیدگی به این دسته از امور سرمایه گذاری در شرکت‌ های تضامنی برای حسابداران حرف های کار ساده‌تری خواهد بود.

بررسی سود و زیان شرکت‌ های تضامنی

شرکت رایان محاسبان برای رسیدگی بهتر به حسابداری شرکت‌ های تضامنی به سود و زیان‌ های موجود در این شرکت‌ها و سرمایه‌ های مربوط به هر یک از آن‌ها به سود و زیان موجود در امور اقتصادی و مالی این شرکت‌ها نیز توجه دارد. به این ترتیب برآورد دقیق‌تری از روند پیشرفت و پسرفت این شرکت‌ها به دست می‌آید. هر یک از شرکا در این کشورها بر اساس سرمای های که در این شرکت‌ها سپرده کرده‌اند، از سود یا زیان آن نیز سهم می‌برند. این سود و زیان به نسبت سهام آن‌ها در میان سهامداران شرکت تقسیم خواهد شد.

روش تقسیم سود و زیان در شرکت‌ های تضامنی

روش تقسیم سود و زیان در شرکت‌ های تضامنی  به چه صورت است؟ رایان محاسبان روش‌ های مناسبی برای تقسیم سود و زیان در این شرکت‌ها تعیین می‌کند که وجه های قانونی به این شرکت‌ها می‌بخشد.

برخی از مهمترین مواردی که در این روش‌ها مورد توجه قرار دارند، به شرح زیر هستند:

 • این سود و زیان به نسبت ثابت مورد توافق بین شرکا تعیین می‌شود.
 • تقسیم سود بر مبنای برخی مبانی تعیین شده در شرکت
 • تقسیم بهره سرمایه بین شرکا
 • اختصاص دادن حقوق و پاداش به شرکای شرکت

خدمات حسابداری شرکت‌ های تضامنی

پذیرش شرکتی جدید در شرکت‌ های تضامنی

یکی از اصول کار حسابداری شرکت‌ های تضامنی در نظر گرفتن کلیه بخش‌ های این شرکت‌ها است که برای رسیدگی بهتر به امور مالی این مراکز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این خصوص شرکت رایان محاسبان نحوه حسابرسی شرکت‌ هایی که به شرکت‌ های تضامنی می‌پیوندند را نیز به دقت انجام می‌دهد و این موارد را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. این شرکت‌ها در اثر سرمایه گذاری در شرکت‌ های تضامنی به آن‌ها می‌پیوندند و یا بخشی از سهام این شرکت‌ها را خریداری می‌کنند. برخی از آن‌ها تمامی سهم شرکا را خریداری کرده و عضوی از شرکت‌ های تضامنی می‌شوند.

بخش‌بندی فرایند حسابداری شرکت‌ های تضامنی

حسابداری شرکت‌ های تضامنی در چند بخش مهم انجام می‌گیرد و هر یک از این بخش‌ها با روش‌ های به خصوصی اجرا می‌شوند. در بخش اول به امور مربوط به شرکت‌ هایی که با شرکت تضامنی مورد نظر فعالیت مشترک دارند، رسیدگی می‌شود. در بخش دوم به حالت اختصاص پاداش به شرکای جدید و قدیم رسیدگی می‌شود و حقوق آن‌ها را را از سود و زیان شرکت مشخص می‌کنند. روش سرمایه گذاری مستقیم و عدم اختصاص دادن سود و پاداش به شرکا نیز در این حیطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خروج شرکا از شرکت‌ های تضامنی

رایان محاسبان در خصوص شرکایی که از شرکت‌ های تضامنی خارج می‌شوند نیز خدماتی ارائه می‌دهد. در این شرکت‌ها با دریافت دارایی‌ های خود از شرکت خارج می‌شوند. همچنین راه دیگر برای خروج از این شرکت‌ها، واگذاری سهام شرکا به دیگر سرمایه گذاران است پس از فروش سهام فرد مورد نظر دیگر سهمی در شرکت نخواهد داشت. حسابداری شرکت‌ های تضامنی این موارد را در راستای رسیدگی بهتر به امور این مراکز مورد توجه قرار می‌دهد. در شرکت رایان محاسبان این حسابداران به صورت موقت یا دائمی در این شرکت‌ها استخدام می‌شوند.

روش‌ های خروج شرکا از شرکت‌ های تضامنی

روش‌ های خروج شرکا از شرکت‌ های تضامنی به چه صورت است؟ در این قسمت به شرح این موضوع خواهیم پرداخت، پس با ما در ادامه مقاله همراه باشید. حسابداری شرکت‌ های تضامنی در شرکت رایان محاسبان کلیه روش‌ های خروجی سهامداران و شرکا را مد نظر قرار می‌دهند. از جمله آن‌ها می‌توان به خروج یک شریک از شرکت بدون در نظر گرفتن دارایی و بدهی‌ های او در شرکت اشاره کرد. در این زمینه هیچ گونه ارزیابی‌ای بر اموال و دارایی‌ های این فرد انجام نمی‌گیرد.

این خدمات حسابداری در حالت تجدید ارزیابی شرکت نیز ارائه می‌شوند. دریافت دارایی‌ها در این شرکت‌ها بیشتر یا کمتر از سهم الشراکه در نظر گرفته می‌شود.

حسابداری در بخش انحلال شرکت‌ های تضامنی

رایان محاسبان به انحلال این شرکت‌ها نیز توجه دارد و این فرایند را به صورت تخصصی اداره می‌کند. انحلال این شرکت‌ها به چند دلیل انجام  می‌گیرد:

 • در صورتی که هر یک از شرکا به مرحله ورشکستگی برسند
 • در صورت فوت شرکای اصلی شرکت و ادامه فعالیت سایر اعضا
 • در دست داشتن حکم رسمی دادگاه توسط هر یک از شرکای شرکت‌ های تضامنی
 • توافق همه شرکا با هم برای انحلال شرکت
 • ورشکستگی کل شرکت تضامنی
 • عدم دستیابی به اهداف شرکت‌ های تضامنی
قبل از خدافظی!

حسابداری شرکت‌ های تضامنی در شرکت رایان محاسبان با دقت بسیار بالایی انجام می‌گیرد. در این فرایند به کلیه مراحل کار و بخش بندی‌ های شرکت مورد نظر توجه شده و بر این اساس بهترین تصمیم گیری‌ها در امور مالی و اقتصادی مربوط به آن اتخاذ می‌شود. هر یک از بخش بندی‌ های این شرکت‌ها با در نظر گرفتن اساسنامه‌ها و قوانین موجود اداره می‌شوند که کارشناسان حسابداری نیز به این موارد توجه ویژ های دارند. از این رو آشنایی این حسابداران با قوانین موجود در این حیطه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که کارشناسان شرکت رایان محاسبان بر این امور تسلط دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *