اهداف و ضرورت ها

شرکت رایان محاسبان با سرلوحه قرار دادن کیفیت اجرایی کار و جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان خود را متعهد به رعایت اصول زیر می داند:

– رعایت استانداردها

– اجرای پروژه در حداقل زمان مناسب با کمترین هزینه ممکن

– اجرا و تحویل پروژه ها با بهترین کیفیت

– بهبود مداوم سطح کیفی کار  جهت افزایش میزان رضایت کارفرمایان

– استفاده از پرسنل مجرب و کارآزموده

– کمک به اعضا برای انطباق با سیستمهای جدید

– ایجاد انگیزه ورضایت شغلی در تمامی سطوح

– پرهیز از بروکراسی اداری در حین منظم بودن پروسه های فعالیت

– اعطای پاداش به کارکنان با کارآیی بالا

– بررسی و تماس نزدیک مدیریت با واحدهای مختلف اجرایی

– پذیرش هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده

شرکت رایان محاسبان

(حسابرسی، مالیاتی، مالی، حسابداری و ثبتی)

Rate this page