بسمه تعالی

 خط مشی کیفیت

  • حصول اطمینان از انطباق مستمر تمامی محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان شرکت با تمامی الزامات قانونی و اصول دستورالعمل ها بگونه ای که رضایتمندی کامل ذینفعان را فراهم نماید.
  • تلاش مداوم در جهت بهبود کیفیت و همچنین تولید و توزیع محصولات و خدمات جدید معتبر بمنظور برآورده نمودن نیازهای مشتریان.
  • رعایت تمامی اصول و استانداردهای بین المللی در کلیه مراحل از سفارش تا کار نهایی.
  • استقرار سیستم های به روز حسابرسی، مالیاتی و مالی بر اساس قوانین و استانداردها و الگوهای بین المللی و داخل کشور.
  • ارتقا روش ها و فرایندها، اخذ گزارشات مقبول، اجرای کامل و دقیق سیستم ها

 

شرکت رایان محاسبان

(حسابرسی، مالیاتی، مالی، حسابداری و ثبتی)